صد و دهمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز یکشنبه ۵ خرداد‌ماه سال جاری در محل سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در صد و دهمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد، ایده محوری “وب‌سایت و اپلیکیشن ترویج کشاورزی” در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه امیرمحمد حیدری به تشریح ایده محوری خود که باهدف ایجاد تعامل میان کشاورزان، کارشناسان و محققان بخش کشاورزی در جهت رفع مشکلات و کمک به بخش کشاورزی ارائه‌شده است، پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان بهادری، امیری، شیرگاهی، جعفری صیادی، انصاری، متولی و اسدی مورد بررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛ این اپلیکیشن با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و پوشش خبرها و فناوری‌های این بخش می‌تواند کمک شایانی به بخش کشاورزی نماید.